AIE RibeiraSacra Next

Úneste a esta aposta de futuro polo sector empresarial da Ribeira Sacra?

_contribuir_ _sustentabilidade_ _sinerxias empresariais_ _cooperar_ _crear_ _facilitar_ _ribeira sacra_ _unidade_ _territorio_ _innovación_